Partij voor de Dieren: sluit de REC


15 februari 2017

De Harlinger REC kan tijdelijk worden gesloten, vindt de Partij voor de Dieren. Het provinciaal bestuur is er niet in geslaagd het vertrouwen van de omwonenden te herwinnen. Statenlid Rinie van der Zanden: ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En je wint het zeker niet terug met dwangsommen waar omwonenden helemaal niets aan hebben.’’

Aanleiding voor de stellingname van de partij zijn twee incidenten in december en februari. Daaruit blijkt volgens Van der Zanden dat de directie van de REC de processen in de oven nog steeds niet onder controle heeft. Tijdens de statenvergadering op 15 februari stelt Van der Zanden hierover vragen.

Volgens de Partij voor de Dieren kan de REC probleemloos enige tijd worden stilgelegd omdat Nederland minder afval heeft dan alle afvalovens samen kunnen verwerken.

De mondelinge vragen zelf zijn hier na te lezen.

De vergadering zelf, met daarbij de antwoorden van de gedeputeerde, is hier na te kijken. De vragen zijn aan de orde bij 3:29 uur en verder.

Gerelateerd nieuws

Inbreng bij vergadering Provinciale Staten 25 januari 2017

Op 25 januari 2017 vergaderden Provinciale Staten over ondermeer de aanleg van breedband in het buitengebied van Fryslân en d...

Lees verder

Debat over motie koeien in de wei

Op 23 februari jl. werd in de Tweede Kamer een motie van Esther Ouwehand aangenomen, waarin de regering wordt verzocht weideg...

Lees verder