Inbreng bij verga­dering Provin­ciale Staten 25 januari 2017


27 januari 2017

Op 25 januari 2017 vergaderden Provinciale Staten over ondermeer de aanleg van breedband in het buitengebied van Fryslân en de opstart van een mobiliteitscentrale voor het OV. GrienLinks kwam daarnaast met een motie over de opvang van vluchtelingen.

Rinie van der Zanden sprak zich namens de Partij voor de Dieren weliswaar uit voor de aanleg van glasvezel, maar tegen de steeds verdergaande privatisering. De bijdrage is hier te lezen.

Bij het voorstel voor de mobiliteitscentrale was juist goed nagedacht over wat burgers van de overheid mogen verwachten. Onze partij verwacht dat hiermee de leefbaarheid in onze provincie gewaarborgd blijft. Dat is terug te lezen in de bijdrage, die hier te vinden is.

De motie van GrienLinks, om de mensen die nu onder erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden zitten, hulp te bieden, heeft onze partij van harte ondersteund en mee ondertekend. Onze korte toelichting is hier te vinden.