Partij voor de Dieren vreest voor natuur


10 juli 2018

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren is bang dat de provincie natuur niet goed compenseert bij infrastructurele projecten. De fractie kreeg de afgelopen jaren van verschillende burgers en organisaties verontrustende berichten over onvoldoende bescherming van natuurwaarden. De Partij voor de Dieren stelt nu vragen hierover aan Gedeputeerde Staten.

Statenlid Rinie van der Zanden: “Het lijkt alsof de compensatie van natuur bij grote projecten vaak een ondergeschoven kindje is. Er zijn altijd wel plannen voor herstel of compensatie, maar de uitvoering blijft achter of wordt niet volgens plan uitgevoerd.” De fractie wil nu weten hoe Gedeputeerde Staten hier naar kijkt en met welke stappen hierin verbetering gebracht zou kunnen worden.