Verga­dering over wind­molens, veenweide en EHS


18 juli 2018

Vandaag was er een beladen vergadering van Provinciale Staten. De inpassing van de windmolens bij Nij Hiddum-Houw werd besproken en dat liet de bewoners niet koud. Daarna spraken we over de aanpak van het veenweidegebied en de aanleg van de EHS binnen Fryslân.

Bij de bespreking van Nij Hiddum-Houw hebben we nogmaals onze stem laten horen voor de omwonenden. In onze inbreng, die hier is na te lezen, hebben we gewezen op het belang van een veilige leefomgeving en nader onderzoek naar de gevaren van het windmolenpark. Daarom dienden we een motie in, waarin we vroegen de nieuwe normen van de WHO te hanteren. De motie is hier na te lezen.

Bij een eerdere bespreking van de problemen in het veenweidegebied, waren wij één van de indieners van een initiatiefvoorstel (hier na te lezen). Gedeputeerde Staten leek vandaag echter niet geneigd de doelen uit dat initiatiefvoorstel over te nemen. Wij vinden dat wel heel belangrijk. Lees onze bijdrage voor meer informatie.

Na de bespreking van Nij Hiddum-Houw en het veenweidegebied, is de aanleg van de EHS in Fryslân besproken. Bij dit onderwerp vinden wij het belangrijk dat dit tijdig en goed gebeurt. Lees onze inbreng daarover hier. Om er zeker van te zijn dat er genoeg geld beschikbaar is voor de aanleg van natuur, dienden we twee moties in. Een motie om te zorgen dat er extra geld komt als dat nodig is (hier na te lezen) en een motie om natuur anders op te nemen in de begroting van de provincie. Die motie is hier na te lezen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vreest voor natuur

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren is bang dat de provincie natuur niet goed compenseert bij infrastructure...

Lees verder

Twijfels bij besluitvorming Windpark Nij Hiddum-Houw

Twee weken na de besluitvorming over Windpark Nij Hiddum-Houw in provinciale staten blijkt dat het andere windpark, Windpark ...

Lees verder