Partij voor de Dieren wil intrekking ganzen­jacht


25 september 2017

De Partij voor de Dieren in de Friese Staten vindt het onjuist dat ganzen worden geschoten terwijl dit helemaal niet nodig is. De ganzen moeten het veld ruimen vanwege schade aan gras bij boeren. Maar de boeren hebben dit en vorige jaar door een aantal gunstige factoren juist een overschot aan gras. Dit blijkt uit een recent artikel in de Leeuwarder Courant. ,,Het overschot kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt'', stelt PvdD-statenlid Rinie van der Zanden op grond hiervan vast. Ze wil daarom dat de nieuwe aanpak voor de ganzenschade wordt ingetrokken.

De provincie wil dat de schade onder de €10 miljoen blijft. En daarom is bepaald dat elk jaar 200.000 ganzen worden doodgeschoten. ,,Maar'', zo stelt Van der Zanden, ,,als het gras niets meer waard is, blijft de schade vanzelf onder de €10 miljoen.'' Gekker nog vindt Van der Zanden het, dat in juli het schadebedrag per kilo met drie cent omhoog is gegaan. Ze wil van het college van gedeputeerde staten weten hoe dat zit: ,,Ik kan niet goed uitleggen dat de prijs voor de grasschade omhoog gaat, terwijl gras vanwege een verzadigde markt nauwelijks iets waard is.”

Van der Zanden stelt voor dat boeren die gras over hebben dit ter beschikking stellen aan boeren die door de grasschade gras tekort komen: ,,Een beetje onderlinge solidariteit is toch wel het minste wat je binnen een bedrijfstak zou mogen verwachten. En als ze zelf niet op het idee komen, dan moet gedeputeerde Kramer ze maar een handje helpen. Het is toch raar dat het gras bij wijze van spreken bij de ene boer ligt weg te rotten, terwijl een andere boer geld krijgt om voer te kopen.”

Van der Zanden wijst er verder op dat het huidige college van gedeputeerde staten een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw wil. Van der Zanden: ,,Daar hoort natuurlijk ook een zorgvuldige omgang met dieren bij. Je gaat geen ganzen schieten als er geen dwingende noodzaak is.”

Klik hier voor de mondelinge vragen

Gerelateerd nieuws

PvdD wil Friese bodem gentechvrij

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat Friese zuivel niet langer met gentechniek wordt geproduceerd. St...

Lees verder

Amendement aangenomen! voor zorg in goede samenspraak met inwoners

Onze fractie vind het belangrijk dat zorgbeleid goed ontwikkeld wordt in samenspraak met de zorgbehoevenden. Het is belangrij...

Lees verder