Amen­dement aange­nomen! voor zorg in goede samen­spraak met inwoners


28 september 2017

Onze fractie vind het belangrijk dat zorgbeleid goed ontwikkeld wordt in samenspraak met de zorgbehoevenden. Het is belangrijk dat zij zich goed gehoord voelen en dat de besluiten die de provincie neemt, aansluiten bij wat ze nodig hebben. Daarvoor zijn ook diverse belangenorganisaties heel erg belangrijk. Organisaties zoals bijvoorbeeld ouderenbonden en Zorgbelang, kunnen een spreekbuis vormen, knelpunten doorgeven en zo de provincie helpen om de juiste zorg te bieden.

Wij vonden het echter vreemd dat in de startnotitie over de spreiding van zorgvoorzieningen helemaal niet over dit belangrijke principe wordt gesproken. Om te borgen dat de stem van zorgbehoevenden voldoende wordt gehoord, dienden wij een amendement in, medeondertekend door 50PLUS en GrienLinks. Dit amendement is aangenomen.

Helaas kreeg een voorstel voor financiële ondersteuning van Zorgbelang geen meerderheid. Jammer, want wat ons betreft is dit een waardevolle organisatie die goed moet kunnen (blijven) functioneren.

Klik hier voor het amendement

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil intrekking ganzenjacht

De Partij voor de Dieren in de Friese Staten vindt het onjuist dat ganzen worden geschoten terwijl dit helemaal niet nodig...

Lees verder

Ruim baan voor verduurzaming OV

Goed nieuws! Een ruime meerderheid van de Staten vindt dat het openbaar vervoer in provincie Fryslân moet verduurzamen. Bijna...

Lees verder