Partij voor de Dieren zet zich in voor beschermde soorten Groene Ster


10 augustus 2017

Beschikken de festivals in de Groene Ster bij Leeuwarden wel over de juiste ontheffingen of vrijstellingen om de daar aanwezige beschermde dieren te storen? Dat vraagt de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten. Elk jaar zijn er een aantal festivals in de Groene Ster en het is niet duidelijk of nesten en rustplaatsen van de dieren die daar leven wel voldoende beschermd zijn tegen licht- en lawaaioverlast. Er leven een aantal beschermde diersoorten in dat gebied, waaronder ooievaars. Ook ligt het Natura 2000-gebied de Groote Wielen er tegen aan. De provincie is als vergunningverlener en handhaver bij dit Natura 2000gebied betrokken.

De statenfractie van de Partij voor de Dieren is voorstander van festivals, maar wil weten welke dieren hier hun verblijfplaats hebben en extra bescherming tegen verstoring nodig hebben. En onder welke strikte voorwaarden voor festivals toch ontheffingen of vrijstellingen kunnen worden afgegeven.

De vragen zijn hier na te lezen.

__________________________________________

Statenlid Rinie van der Zanden werd dinsdag 15 augustus 2017 geïnterviewd bij Radio Middelsé. Luister haar uitleg over onze schriftelijke vragen over beschermde soorten en de festivals in de Groene Ster hier terug onder het kopje Middelsé Actief vanaf 26.14 min tot 35.30 min.

Gerelateerd nieuws

Pluim voor Fries verkiezingsprogramma

De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft van de Ried fan de Fryske Beweging een pluimbrief gekregen voor het 'fols...

Lees verder

Vragen bij toezeggingen aan varkensboer

Door gedeputeerden zijn in 2013 toezeggingen gedaan voor de uitbreiding van een intensief varkensbedrijf in Hemelum. De uitbr...

Lees verder