PvdD bij debat Omrop Fryslân


6 maart 2023

Bij het lijsttrekkersdebat van Omrop Fryslân kwamen vier thema’s aan bod: weidevogels, wonen, stikstof en de wolf. Onze lijsttrekker Menno Brouwer maakte duidelijk waar de Partij voor de Dieren voor staat bij al deze thema’s.

Over weidevogels bracht Menno naar voren dat de leefomstandigheden voor vogels verbeterd moeten worden. ‘De leefomgeving is niet op orde. Er is nu te weinig eten voor de vogels, omdat er te weinig insecten zijn.’ De Partij voor de Dieren heeft vaak gewezen op de oorzaken hiervan: verlies aan natte en bloemrijke weiden, het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en vroegtijdig maaien. Niet voor niets willen wij dat Fryslân koploper biologische landbouw wordt.

Wat betreft woningbouw is de Partij voor de Dieren heel duidelijk: éérst natuurinclusieve woningbouw in de bebouwde kom (inbreiding) en als het écht nodig is bouwen aan de randen van dorpen en steden.

Menno was ook helder over de stikstofcrisis: ‘We moeten nu aan de bak en we moeten het regelen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Ook voor de boeren. Het liefst komen we er met goed overleg uit.’ In ons Manifest voor het Platteland staat het heel duidelijk: de Partij voor de Dieren wil minder vee, maar méér boeren en méér natuur.

Over de wolf tenslotte kunnen we kort zijn: die moet met rust gelaten worden. Ook omdat Fryslân hierover niet veel te zeggen heeft. ‘In de Europese wetgeving staat dat de wolf een beschermde diersoort is,’ gaf Menno aan. ‘Dus je kunt hoog of laag springen, maar de wolf kan niet worden aangepakt.’ Wij willen wel dat schapenhouders en boeren voorlichting en steun krijgen bij maatregelen om hun dieren te beschermen.

Gerelateerd nieuws

Een beter toekomst voor Fryslân

In Leeuwarden waren we bij Takomst, een middag over duurzame doelen en eerlijke handel: pitches en dialoog over initiatieven ...

Lees verder

Het is bijna 15 maart!

Het is bijna 15 maart en onze fractie is druk in de weer geweest met de laatste campagneactiviteiten. Onze lijsttrekker Brouw...

Lees verder