PvdD Fryslan roept college op het matje na afschu­welijk dierenleed in Jan Durkspolder


9 juni 2015

Leeuwarden- De Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten nadat op vrijdag 5 juni ruim 1000 ganzen zijn vergast in de Jan Durkspolder. De Leeuwarder Courant heeft op 6 juni een verslag van de vergassing gepubliceerd en bood lezers tevens de gelegenheid video-opnames via internet te bekijken. Volgens Rinie van der Zanden, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten, kan aan de hand van krantenverslag en video-opnamen geconstateerd worden dat de gebeurtenissen in de Jan Durkspolder ‘afschuwelijk’ waren. Zij vraagt zich af of hier wel van een zorgvuldig uitgevoerde handeling sprake is geweest en vindt voor alles dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Van der Zanden: ‘Wij vinden dat de uitvoerders schromelijk tekort zijn geschoten. Het in een kort tijdbestek vangen van dergelijk grote aantallen dieren en hun jongen leidde tot paniek, chaos en stress en dus onnodig lijden van weerloze dieren.’ De fractievoorzitter wil weten of de leden van het college gezien hebben wat hun toestemming op de vergassing van ganzen in praktijk betekend heeft. ’ En als ze de beelden niet gezien hebben, dan wil ik graag weten waarom niet.’

Wat de Friese fractie van de PvdD ook wil weten, is waarom het college geen beperking op het aantal te vergassen dieren heeft gelegd, maar toestemming gaf tot het vergassen van 1000 ganzen in één keer. Van der Zanden: ‘ Dat is vragen om moeilijkheden. Nadat het bijeendrijven ontspoorde, hebben ganzen elkaar en hun jongen in de vangkooi vertrapt. Dit is ernstig en onnodig dierenleed, waarvan het juist de bedoeling was dat te vermijden. De tijdsduur van paniek neemt op deze manier toe omdat een grote groep ganzen moet wachten tot anderen zijn vergast. Een professionele ganzenvergasser zou dat toch moeten weten! ’

De PvdD Fryslan vindt dat het experiment met bijeendrijven en vergassen van ruiende ganzen ernstig is mislukt. ‘Het is een afschuwelijk drama geworden.’

De fractieleider vraagt het college om uitleg over de oorzaken van de reeks 'vergissingen' die bij het ‘experiment’ zijn gemaakt. Tevens wil zij inzicht in het kostenbatenplaatje van deze volgens diverse dieren- en natuurbeschermingsorganisaties en de Partij voor de Dieren zinloze en wrede wijze van bestrijden van ganzenoverlast.

Uit verschillend onderzoek blijkt dat vergassen en afschieten van ganzen weinig bijdraagt aan het structureel verminderen van ganzenpopulaties. Zolang men de oorzaken niet aanpakt, blijft het symptoombestrijding. De ganzen komen af op het voedselrijke raaigras. Een omschakeling naar bloem- en kruidenrijk gras en koeien terug in de wei zouden het probleem vrijwel zeker voor een groot deel oplossen. Zolang dat niet gebeurt, blijven de ganzen komen en blijft de schade bestaan.

Van der Zanden: ‘Het is een zeer wrede manier van dweilen met de gaskraan open.’

De vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier te lezen: https://friesland.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-aan-gedeputeerde-staten-over-dierenleed-bij-recente-vergassing-ganzen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen over vergassen van ganzen

Leeuwarden - De Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de op handen ...

Lees verder

Ook de melk wordt duur betaald

Hoe blind kan een mens zijn. De provinciale toezichthouder op het vergassen van ganzen in de Alde Feanen heeft volgens een ve...

Lees verder