Vergassen ganzen blijkt toch illegaal


13 mei 2016

Het vergassen van ganzen is juridisch onmogelijk geworden, omdat twee Rechtbanken het gebruik van de vangkraal in strijd hebben verklaard met de Vogelrichtlijn. De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College van GS een beslissing over een nieuwe ontheffing voor het vergassen van ganzen in onder andere de Alde Feanen opschort.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden: “ Om ganzen te kunnen vergassen moeten ze eerst worden gevangen. Dat is vorig jaar al vreselijk mis gegaan toen er bijna 200 ganzen werden doodgetrapt in de vangkraal. De Rechtbank in Arnhem en de Rechtbank in Zeeland-West Brabant hebben vorig jaar op resp. 25 juni en 4 december het vangen van ganzen verboden. De Rechtbank van Arnhem verbood ook het gebruik van CO2. Als je dat bij elkaar optelt mogen er dus geen ganzen vergast worden.”

De Partij wil dat als het College toch een vergunning afgeeft, dat daar dan de voorwaarde aan wordt verbonden dat er geen vangkralen en CO2 worden gebruikt. Van der Zanden: “ Daarmee wordt vergassen dus feitelijk onmogelijk. Vergassing is ook geen oplossing maar symptoombestrijding. Voedselaanbod bepaalt de populatie. Als boeren minder ganzenschade willen, moeten ze een deel van hun raaigras vervangen door bloemrijke weide. Dat is ook voor de biodiversiteit veel beter”.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Inbreng Statenvergadering 20 april 2016

In het Waterhuishoudingsplan geeft de provincie aan hoe zij tot 2021 haar waterbeheer en de waterkwaliteit wil vormgeven. ...

Lees verder

Protest tegen gaswinning

Met een opkomst van rond de 200 mensen werd de manifestatie met sprekers en optocht vanuit het dorp Oppenhuizen naar de locat...

Lees verder