Inbreng Staten­ver­ga­dering 20 april 2016


20 april 2016

In het Waterhuishoudingsplan geeft de provincie aan hoe zij tot 2021 haar waterbeheer en de waterkwaliteit wil vormgeven. Dit plan is als een droom zonder doel en schiet erg tekort in ambitie. Wat de waterkwaliteit betreft gaat helaas de economie voor de natuur. Het evenwicht is ver te zoeken.

Provinciale Staten stemden verder unaniem in met een aantal projecten voor de ontwikkeling van "De Nieuwe Afsluitdijk". De Afsluitdijk is nu vooral een verbindingsweg en beschermwal. Maar dat gaat veranderen met de komst van bijvoorbeeld een fietspad langs de Waddenkant, het benutten van kansen voor duurzame energie en een beleefcentrum. Onze fractie is blij met deze plannen en stemt er van harte mee in.

Ook de komst van een vismigratierivier is een goede ontwikkeling. Hiermee wordt een ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer gemaakt voor de vissentrek.

De inbreng over het Waterhuishoudingsplan is hier te vinden.

Klik hier voor de bijdrage over De nieuwe afsluitdijk en de Vismigratierivier.

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren: stop jacht op de wilde eend

De Partij voor de Dieren Fryslân wil dat de provincie de ontheffing voor het doodschieten van wilde eenden bij schade per dir...

Lees verder

Vergassen ganzen blijkt toch illegaal

Het vergassen van ganzen is juridisch onmogelijk geworden, omdat twee Rechtbanken het gebruik van de vangkraal in strijd h...

Lees verder