Vragen over mest­ver­gister Tzummarum


2 november 2016

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de uitbreiding van de mestvergister in Tzummarum van 30.000 ton naar 100.000 ton. De Statenfractie krijgt van omwonenden te horen dat ze al jaren overlast ervaren in de vorm van stank, lawaai en grote hoeveelheden (vracht)verkeer. De partij vraagt zich ook af of de veehouder wel over de benodigde vergunningen beschikt.

De eigenaar is eerder al in opspraak geraakt omdat hij bij elkaar zo’n € 750.000 aan dwangsommen opgelegd kreeg. Er bleek toen onder meer sprake te zijn van teveel dieren in de stallen, niet goed functionerende luchtwassers en rondslingerend asbest. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de veehouder misschien mag uitbreiden, terwijl deze problemen nog niet opgelost lijken.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze zegt daarnaast dat het lijkt alsof de provincie er lang over doet om te reageren op verzoeken om informatie en handhaving van de omwonenden. Ze vindt dat het toezicht strak geregeld moet worden, onder andere omdat het gaat om een grote mestvergistingsinstallatie en de daarbij behorende gevaren.

De schriftelijke vragen zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Inbreng Statenvergadering 26 oktober 2016

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober 2016 kwamen meerdere onderwerpen voorbij die voor onze partij bel...

Lees verder

Interview Aquazoo

Statenlid Rinie van der Zanden was samen met Omrop Fryslân bij Aquazoo. Beluister het interview hier.

Lees verder