Zes staten­fracties roepen gede­pu­teerde staten op varkens­houder strenger te contro­leren


21 februari 2019


De statenfracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, Sietze Schukking, D66, SP, en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Kielstra over de uitbreidingsplannen van de intensieve varkenshouderij bij Hemelum. De provincie geeft aan geen bedenkingen te hebben bij de plannen, maar onder meer door informatie van omwonenden betwijfelen de fracties of de plannen wel voldoen aan de provinciale regels.

De omwonenden geven duidelijk aan waar de plannen niet aan voldoen. Zo is bijvoorbeeld het bouwoppervlak veel te groot. Er zijn namelijk een aantal geplande verhardingen niet meegerekend in het bestemmingsplan, terwijl ze wel in de visuele planpresentatie staan. Daarnaast is volgens de Provinciale Verordening Romte een extra oppervlakte van 0,5 hectare mogelijk voor mestverwerking, terwijl uit de gepresenteerde plannen blijkt dat daarvoor echter maar 0,0351 hectare daadwerkelijk is geprojecteerd. Toch krijgt het bedrijf wel 0,5 hectare extra bouwgrond. Ook het feit dat binnen deze 0,5 hectare niet enkel mestverwerking plaatsvindt maar ook nog voerbereiding en het daarnaast de bestemming intensieve veehouderij heeft, geeft aan dat deze 0,5 hectare voor meer dan alleen mestverwerking zal worden gebruikt. De fracties vragen de gedeputeerde waarom de omwonenden deze problemen aan moeten kaarten. Burgers moeten op een zekere bescherming vanuit de overheid kunnen rekenen: het is niet de bedoeling dat omwonenden worden gedwongen zelf actie te ondernemen, terwijl controle en handhaving van de provinciale regelgeving een taak van de provincie is. Die controle en handhaving is tot nu toe echter een wassen neus, vinden de fracties.

De partijen willen tenslotte nog weten of er ook zo “vrij” is gemeten in andere dossiers.

De bijbehorende vragen kunt u hier lezen

Gerelateerd nieuws

Opiniestuk geitenhouderij Rinie van der Zanden

Op 19 februari was onderstaand opiniestuk over de geitenhouderij te lezen in de Leeuwarder Courant, geschreven door ons state...

Lees verder

Rinie van der Zanden ontvangt prijs voor Statenlid met meeste kennis van zaken

Aan het einde van elke Statenperiode van vier jaar organiseert het Friesch Dagblad de verkiezing van het beste Statenlid. De...

Lees verder