Menno Brouwer


Lijst­trekker

Menno Brouwer (1957) is geboren en getogen in Utrecht en omstreken maar woont en werkt al ruim 35 jaar in Fryslân, in Burgum ten oosten van Leeuwarden. Hij is in 2015 actief geworden binnen de Partij voor de Dieren, vanuit de drive dat het de hoogste tijd is dat dierenwelzijn, natuur en milieu meer op de kaart wordt gezet.

Menno is sinds november 2020 Statenlid. Meer natuur, de krimp van het aantal dieren in de vee-industrie, concrete klimaatmaatregelen, meer dierenrechten en een circulaire economie zijn thema’s waar Menno zich voor wil blijven inzetten.

“We moeten toe naar een economie, passend binnen de draagkracht van de planeet en met bestaanszekerheid voor huidige en toekomstige generaties. We kunnen constateren dat de Partij voor de Dieren als aanjager van positieve verandering ook andere partijen de goede kant optrekt. Het moet groener, diervriendelijker en socialer. Daar moeten we op blijven inzetten”.

In zijn vrije tijd is Menno een fervent (recreatief) sportbeoefenaar: in de winterperiode schaatsen in de prachtige – en bijna energieneutrale - Elfstedenhal van Leeuwarden, in de zomer mountainbiken en jaarrond tennissen en wandelen met onze Friese stabij, Iris.

Een stem op de Partij voor de Dieren op 15 maart betekent een keuze voor een planeet waar mens, dier en natuur in harmonie zijn met de omgeving, natuurvriendelijk en klimaatneutraal ofwel in andere woorden: ecocentraal in plaats van egocentraal!

Campagnefilm met Menno Brouwer

Voor de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen is met Menno Brouwer een film opgenomen. In deze film geeft Menno in hoofdlijnen de standpunten van de Partij voor de Dieren weer. Menno pleit voor meer schoon water, schone bodem en schone lucht. Dat vergt aanpassingen in ons levenspatroon: meer circulair en een verandering van voedingspatroon. Daarnaast pleit Menno nog eens voor het verbieden van de jacht.

Ook de kiezer komt aan het woord

In deze film Ronald Schouten. Ronald stemt Partij voor de Dieren omdat hij het belangrijk vindt om in harmonie te leven met de natuur. De Partij voor de Dieren moet zich inzetten voor de landbouwtransitie en het beschermen van de natuur.

Gerelateerd

Moties