Menno Brouwer


Frac­tie­voor­zitter

Ik ben Menno Brouwer, 61 jaar en geschoold in de economie. Ik heb bij meerdere gemeenten werkervaring opgedaan op het gebied van management en Economie. Ik ben in 2015 lid geworden van de Partij voor de Dieren, omdat het de hoogste tijd is dat dierenwelzijn, natuur en milieu meer aandacht en prioriteit in het provinciaal beleid krijgen.

Ik ben actief voor de Partij voor de Dieren als lid en eerste opvolger van de Friese Statenfractie. In de fractie werk ik nauw samen met Rinie van der Zanden, ons huidige statenlid, en de overige fractieleden. In de afgelopen periode van Provinciale Staten hebben we onder andere aandacht gevraagd voor de misstanden in de landbouwsector door industrialisering en schaalvergroting met rampzalige gevolgen voor mens, dier en milieu.

Om onze wereld een toekomst te kunnen geven, zijn maatschappelijke systeemveranderingen nodig. De vrijemarkteconomie is over zijn houdbaarheidsdatum heen. We moeten ons niet langer focussen op een continu doorgaande groei van de economie. De grenzen van ons ecologisch systeem worden zo sterk overschreden dat onze toekomst gevaar loopt. In plaats daarvan zullen we ons bezig moeten houden met vragen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen op aarde toegang heeft tot hun basisbehoeftes, zoals voldoende te eten en educatie, terwijl we ook de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet beperken door ons ecosysteem te beschermen.

Ook op het Provinciale niveau zal de Partij voor de Dieren zich inzetten voor een fundamentele systeemverandering: het moet minder grootschalig en zonder gif, meer plantaardig en duurzaam en met respect voor dierenwelzijn. Ik wil mij daarvoor in Provinciale Staten graag inzetten.

Gerelateerd

Moties