Menno Brouwer


Statenlid en frac­tie­voor­zitter

Menno Brouwer (1957), geboren in Utrecht, woont in Burgum ten oosten van Leeuwarden en werkt al ruim 35 jaar in Fryslân. In zijn vrije tijd is Menno een fervent (recreatief) sportbeoefenaar: in de winter schaatsen in de prachtige en bijna energieneutrale Elfstedenhal in Leeuwarden. In de zomer mountainbiken en het jaar rond wandelen met Friese stabij Iris.

Menno is in 2015 actief geworden binnen de Partij voor de Dieren, vanuit de drive dat het de hoogste tijd is dat dierenwelzijn, natuur en milieu meer op de kaart worden gezet. Sinds november 2020 is Menno Statenlid in Fryslân.

Meer natuur, de krimp van het aantal dieren in de vee-industrie, concrete klimaatmaatregelen, meer dierenrechten en een circulaire economie zijn thema’s waar Menno zich ook de komende Statenperiode voor gaat inzetten. Wat dat betreft is er nog een hoop werk te doen.

‘We moeten toe naar een economie, passend binnen de draagkracht van de planeet en met bestaanszekerheid voor huidige en toekomstige generaties. We kunnen constateren dat de Partij voor de Dieren als aanjager van positieve verandering ook andere partijen de goede kant optrekt. Het moet groener, diervriendelijker en socialer. Daar moeten we ons blijvend voor inzetten,’ aldus Menno.


Dossiers: dierenwelzijn, wildopvang, jacht, natuur, energietransitie/klimaat, circulaire economie, cultuur.

Gerelateerd

Moties