Vragen over reactie op lande­lijke stik­stofaanpak


Indiendatum: jun. 2022

  1. In een artikel van de Leeuwarder Courant van 14 juni benoemt gedeputeerde Fokkinga dat hij de landelijke kaart met emissiedoelen (op basis van cijfers RIVM) niet onderstreept en uitgaat van de eigen kaart (op basis van de WUR). Is de kaart van de provincie op eenzelfde wijze onderbouwd als de landelijke doelenkaart? In welke zin wijkt deze af en welke consequenties verbindt u aan uw keuze?
  2. Wat gaat de impact zijn van de landelijke emissiedoelen op de verdere uitwerking van de stikstofaanpak van Fryslân?
  3. Waarom geeft het college in zijn brief aan dat het de landelijke emissiedoelen verstorend vindt voor de huidige gebiedsprocessen, terwijl door GS steeds is aangegeven af te zullen wachten wat de landelijke kaders zouden worden?
  4. Op welke termijn verwacht het college de verdere uitwerking van de stikstofaanpak, inclusief maatregelen, aan de minister toe te sturen, zoals gevraagd wordt in de brief van minister Van der Wal? Bent u voornemens om onze Staten hierover wel tijdig en vooraf te informeren?

Indieners: Jochem Knol, GrienLinks; Danny van der Weijde, D66; Menno Brouwer, Partij voor de Dieren; Hanneke Goede, SP, en Samuel van Swol, Statenlid Van Swol

Interessant voor jou

Vragen over afschot vos zonder vrijstelling

Lees verder

Vragen over wadlopen

Lees verder