Amen­dement zorg­beleid in samen­spraak met inwoners


28 september 2017

Toelichting op het amendement:

Het provinciaal bestuur wil beleid maken in samenspraak met inwoners. Maar daarover staat in de Startnotitie niets vermeld. Om deze samenspraak te borgen, willen wij iets aan de Startnotitie toevoegen.

Het gaat hier om gebruikers (en potentiële gebruikers) van deze zorgvoorzieningen. Om hun stem goed te laten horen, moeten provinciale belangengroepen (zoals bv. Ouderenbonden) bij dit proces betrokken worden. Hier worden ervaringen met lokale zorgvoorzieningen en signalen over knelpunten gebundeld en doorgesproken. Deze provinciaal georganiseerde belangenorganisaties kunnen deze ervaringen, signalen en hun visie gebundeld aanleveren voor het provinciaal zorgbeleid, mits hun continuïteit gewaarborgd is en ze kunnen blijven rekenen op steun van een organisatie als Zorgbelang die voor hen kan fungeren als spreekbuis.

Toevoegen aan besluit:

Aan de startnotitie toevoegen op p.12 bij toelichting voorkeursvariant 3:

“Het provinciaal bestuur realiseert resultaat 19 in samenspraak met inwoners, gebruikers en potentiële gebruikers van deze zorgvoorzieningen”.

Status: aangenomen