Bijdrage Zorgbelang Zorgvoorzieningen

Dank u wel voorzitter,

Zoals ik namens de Partij voor de Dieren tijdens de Commissievergadering al naar voren heb gebracht, vinden wij dat in de startnotitie een belangrijk punt ontbreekt. Wij missen in de startnotitie een stuk tekst, waarin vermeld staat dat het beleid gemaakt wordt in samenspraak met belangengroepen van gebruikers (en bewoners van) zorgvoorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld provinciaal georganiseerde ouderenbonden en belangenorganisaties van mensen met een handicap die gebruik maken van deze zorgvoorzieningen. Juist deze organisaties vangen de lokale signalen op, de knelpunten die men ervaart en vertalen dat naar provinciaal beleid.

Om te borgen dat de stem van zorgbehoevenden voldoende wordt gehoord, dienen wij een amendement in, medeondertekend door 50PLUS.

Wij vinden het ook belangrijk dat Zorgbelang blijft bestaan, en dienen daarom het amendement van GrienLinks mee in, om deze organisatie financiƫle ondersteuning te bieden.