Bijdrage bij motie Lelystad Airport van GrienLinks


24 januari 2018

24 januari 2018

Voorzitter,

Wij hebben de motie van GrienLinks mee ondertekend. Het ministerie laat onze burgers in de steek. Ze had in 2009 al moeten beginnen met een herindeling van het luchtruim, maar wij merken er nog niets van. Als Lelystad Airport uit gaat breiden, heeft dat schadelijke gevolgen voor onze burgers. Eerder al kregen alle fracties nog het bericht dat ook uit medisch onderzoek blijkt dat de MER niet deugd. Momenteel lijkt het er op dat economisch voordeel op de korte termijn het wint van de volksgezondheid en een gedegen voorbereiding. Wat onze fractie betreft kunnen we dat als Friese staten niet zomaar accepteren. Laat het ministerie haar verantwoordelijkheid nemen en eerst haar achterstallig huiswerk doen.