Bijdrage verlenging buscon­cessie met Arriva & strekken van lijnen


21 december 2017

Dank u wel, voorzitter,

Het motto van deze Coalitie, ik zei het al eerder, is “mei elkenien, foar elkenien” . Het College maakt er zelfs reclame voor op de achterkant van een aantal bussen van Arriva.

Mei elkenien, betekent dat je met elkaar praat. Mét elkaar. Uit de gang van zaken rond twee experimenten op de routes van lijn 51 en lijn 54, blijkt dat dit College vooral tégen de mensen praat, tot nu toe. De lijnen worden in dit experiment gestrekt.

Verhullend taalgebruik voor de mededeling: de bus komt voortaan het dorp niet meer in. En als u toch met de bus wilt dan fietst of loopt u eerst maar naar de nieuwe opstapplek aan de rand van of zelfs buiten het dorp.

Dorpsbelangen van de dorpen in het betreffende traject dachten inspraak te hebben. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam tijdens een voorlichtingsavond bleek dat het om mededelingen ging waarover hooguit wat van gedachten kon worden gewisseld.

Wij vinden dat een wel heel bijzondere vorm van inspraak, en zouden graag van de gedeputeerde hier een nadere toelichting op hebben.

In Giekerk, Marrum en Ferwert zijn inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer boos. Niet alleen omdat ze straks een stevig eind naar de bushalte moeten lopen, maar vooral ook omdat ze over de nieuwe plannen niets te vertellen hebben. Want dan zou het experiment in duigen vallen.

Wel, dit kan natuurlijk niet. Van tweeën één: of je geeft inspraak of je geeft die niet. En wees daar dan duidelijk over. En probeer niet met een evaluatie achteraf deze hele gang van zaken als inspraak te verkopen. Dat is het domweg niet.

Wat mijn fractie vooral steekt, is dat bij deze experimenten een loopje wordt genomen met de veiligheid van de busreiziger. Een voorbeeld hoe dat strekken van een lijn werkt.

Reizigers van en naar Burdaard moeten al decennialang op- en uitstappen op een nogal spookachtige plek bij Stiennendam. Om vanuit het dorp daar te kunnen komen moet je via een 2,5 kilometer lange slecht verlichte ventweg. En je moet ook nog eens de drukke provinciale weg oversteken. Een zebra, of een stoplicht ten behoeve van de overstekers? Nee. U zoekt het maar uit.

Goede verlichting op de ventweg, zodat het geen speeltuin voor engerds wordt? Kunnen we niet aan beginnen. Te duur begrijpt uw wel?

Die onveilige opstapplaats bij Stiennendam kan probleemloos en tegen lage kosten veilig worden gemaakt. Als de bus een klein ommetje naar het dorp maakt, kan die plek vervallen. Bij de brug over de Ee komt straks een mooie rotonde. Kan de bus zonder problemen weer omkeren.

Ik heb weliswaar de motie van het CDA mee ondertekend maar principieel blijf ik van mening dat je reizigers en dorpsbelang die mede hun belangen en die van potentiële reizigers behartigen niet pas aan de achterkant, maar aan de voorkant moet betrekken. Ze moeten serieus een stem hebben, ook en juist waar het experimenten betreft. En ze moeten alternatieven kunnen aandragen in dit experiment.

Ik vraag de gedeputeerde dan ook de reizigers en dorpsbelangen aan de route van lijn 51 en lijn 54 die echte inspraak alsnog te geven, en als hij dat niet wil, hoor ik graag van hem waarom dat onmogelijk is en of hij dat dan toch inspraak durft te noemen.

Verder stond gisteren in de LC een Te Gast waarin bewoners van Giekerk de veiligheidsaspecten van het strekken van de lijn in hun dorp aanhalen. Volgens de schrijver zou de gedeputeerde vinden dat dit niet een zaak is van de provincie, maar van de politie.

Het moet nou toch niet veel gekker worden! Eerst zorgt de provincie voor een onveilige situatie, en als daar klachten over zijn, verwijst de gedeputeerde naar de politie. Graag een reactie.

In het voorstel wordt gesteld dat de reis sneller wordt voor het grootste deel van de reizigers. Maar dat betreft dan uitsluitend de busreistijd. De totale reistijd neemt toe, want je moet eerst bij de opstapplaats zien te komen.

Mijn vraag is: Wordt de totale reistijd voor de reizigers van buslijn 54 korter door het strekken van lijn 54.

Een tweede vraag is: welk financieel voordeel heeft de vervoerder zelf van het strekken van de lijnen?

En tenslotte, zijn er nog meer lijnen die in de toekomst gestrekt gaan worden, en zo ja welke?

Gedeputeerde Kramer heeft tjdens de Commissievergadering gezegd dat dit experiment niet in beton is gegoten. Ik hoor graag van hem wat hij daar nou precies mee bedoelt.

Dank u wel.