Inbreng bij aanpak handel in illegaal elek­tro­nisch afval


27 september 2018

Voorzitter,

Het is alweer even geleden, maar wij allen hebben in de nieuwsbrief van het IPO kunnen lezen over de illegale handel in elektronisch afval en de aanpak daarvan in de provincie Drenthe.

Onze oude koelkasten en televisies moeten gerecycled worden. Daar betaalt de burger een recyclings-bijdrage voor bij de aanschaf van dit witgoed. Bedrijven die bevoegd zijn om het te verwerken doen dat zodanig dat de giftige stoffen die er nog in zitten, niet vrijkomen. Maar ons elektronisch afval wordt, ondanks dat, en soms zonder dat witgoedhandelaren of eigenaren van een kringloopwinkel dat in de gaten hebben soms door onbevoegde bedrijven illegaal naar landen als Ghana en Nigeria gebracht. Het levert hen namelijk veel geld op om dit voor een schijntje in Afrika te laten doen. Daar halen kinderen de waardevolle metalen er uit en die komen terug naar Nederland. Dat is gevaarlijk werk en er komen veel giftige stoffen bij vrij. En het afval blijft achter in Afrika.

Aanpak hiervan is deels een taak van de gemeente, maar de gezamenlijke aanpak van de provincie Drenthe lijkt hierbij een toegevoegde waarde te hebben.

Daarnaast is de provincie mede verantwoordelijk voor ketentoezicht en kan zij bovengemeentelijk de juiste instanties bij elkaar brengen om deze illegale handel aan te pakken. Zonder een gezamenlijke aanpak is het moeilijk om illegale handelaren op te sporen.

Onze fractie lijkt het een goed idee om in overleg met Drenthe ook in onze provincie te onderzoeken of zo’n werkwijze meerwaarde heeft.

Daarom dienen we deze motie vreemd in.

Lees de motie hier na.

Interessant voor jou

Inbreng bij windmolenpark Nij Hiddum-Houw

Lees verder

Inbreng bij Koersdocument Omgevingsvisie

Lees verder