Inbreng bij ener­gie­neu­trale provincie


23 mei 2019

Dank u wel voorzitter,

Voorstel is variant 2, met ruimte voor een mogelijk warmtenet. Daar kunnen wij wel achter staan, immers de provincie kan als grote afnemer de komst van een warmtenet eerder mogelijk maken en daarmee haar aanjagende rol vervullen; dit juichen wij toe.

Wat de aanjagende rol betreft vinden wij het wel jammer dat de provincie niet kiest om het wagenpark – in navolging van Groningen- deels op waterstof te laten rijden. Daarmee kan de provincie toch juist de komst van een vulpunt aanjagen?

Deel van het plan is het gebruik van biomassawarmte voor de steunpunten. De Partij voor de Dieren is kritisch op het gebruik van houtstook als warmtebron. Wij vinden het verkeerd dat houtstook als duurzame energiebron is gelabeld en dat de overheid de stook van hout of pellets niet moet stimuleren.

Wij hebben daarom de motie van Groen Links mee ingediend om hierbij een goede gang van zaken te borgen. Wij dienen ook het voorstel voor windenergie mee in, omdat wij vinden dat ook windenergie thuis hoort in een duurzaam energielandschap.

Wanneer de verlichting wordt vervangen, ligt het voor de hand om dat circulair aan te schaffen? Dat is pas echt helemaal duurzaam en ook daar kan de provincie een aanjagende rol vervullen op weg naar een circulaire economie.

Gedragsverandering zit niet in de scope van het onderzoek van Ekwadraat, maar kan wel helpen om het energieverbruik te beperken. Onze suggestie is om hier actiepunten voor op te nemen in het totaalplan.

Kan de gedeputeerde dit steunen en toezeggen?

Tenslotte: Wat betreft het aanbrengen van zonnepanelen. Het verbaasde ons dat GS kiest voor meer panelen op eigen grond dan op daken, terwijl vanuit de staten de roep klinkt naar het eerst beter benutten van daken. Goed voorbeeld doet goed voorbeeld volgen. Maar met de in de commissievergadering gedane toezegging dit te doen in goed overleg en met draagvlak van de omwonenden kan dit ook doen getuigen van het geven van het goede voorbeeld.

Interessant voor jou

Inbreng bij Jaarstukken 2018

Lees verder

Inbreng bij Bestuursakkoord 2019-2023

Lees verder