Inbreng bij Fryslan Hurde Wyn BV


24 januari 2018

24 januari 2018

Voorzitter,

Mijn fractie heeft destijds tegen dit windpark gestemd, omdat het IJsselmeer Natura 2000-gebied is en omdat we er geen vertrouwen in hadden dat er een goede compensatie en participatie van omwonenden vooraf goed gegarandeerd was. Ondanks dat een vlotte energietransitie een groot speerpunt voor ons is.

Een meerderheid in deze Staten vond dat het wel door moest gaan. Een groot aantal mensen en organisaties hebben bezwaar aangetekend tegen dit plan en zijn in beroep gegaan bij de Raad van State. Deze procedures lopen nog.

Maar het College gaat desondanks gewoon door. Het zal volgens de regels allemaal wel mogen, maar wij vinden het niet netjes. Zeker niet als je als bestuur je burgers serieus neemt.

Mijn fractie vindt dat het College een pas op de plaats moet maken totdat de Rechter gesproken heeft.

Wij zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen.