Inbreng bij het vast­stellen van de evalu­a­tie­cri­teria van Natuer mei de Mienskip


1 juli 2020

Dank u wel voorzitter,

Het gaat slecht met de natuur in onze provincie. Zowel qua aantal hectares als qua kwaliteit. De extra droogte van de afgelopen jaren en ook dit jaar weer, doet daar nog een grote schep bovenop. Het gaat om een weerbarstig dossier. Er ligt een enorme hoeveelheid werk te wachten. Er is veel inzet en doorzettingsvermogen nodig om dit dossier tot een goed einde te brengen.

De fractie van de Partij voor de Dieren spreekt haar bewondering en grote waardering uit voor alle bij de natuer mei de mienskip betrokken partners.

Wij hebben zowel vanuit de verslaglegging als de nulmeting de indruk gekregen dat er goed wordt samengewerkt en dat er steeds meer begrip is gegroeid voor elkaars invalshoek, standpunten en belangen. Dat is een belangrijk fundament en in wezen zelfs ook voorwaarde om een dergelijk weerbarstig dossier gezamenlijk naar het afgesproken doel te brengen. Met vanuit elke organisatie de juiste mensen om tafel. Mensen die het vermogen hebben om zich open en verbindend op te stellen jegens de vertegenwoordigers van de andere samenwerkingspartners. Prachtig, lijkt mij dat om zo’n proces met elkaar te beleven, daar waar je voorheen op gezette tijden soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar stond.

De mede door alle betrokken partners geaccepteerde evaluatiecriteria die nu ter vaststelkling voorliggen, zien er wat de Partij voor de Dieren betreft goed uit.

Wij kunnen dan ook instemmen met de evaluatiecriteria en we wensen de samenwerkingspartners veel succes toe!

Interessant voor jou

Inbreng bij kadernota 2021

Lees verder

Inbreng bij wijziging van de Verordening Romte (Windmolens)

Lees verder