Inbreng bij invoeren ERTMS


28 oktober 2021

Onderstaande bijdrage gaat over de uitrusting van het Friese spoornet met een modern spoorbeveiligingssysteem dat ERTMS heet. Het is onderdeel van een project om de Europese spoorwegnetten te verbeteren.

De Partij voor de Dieren is in algemene zin voorstander van een goed, snel en comfortabel openbaar vervoer, dus een investering in de toekomstbestendigheid van het spoorvervoer, dat ook energiebesparing oplevert, kunnen wij ondersteunen. Wel hoort naar onze mening bij het bouwen aan een toekomstbestendig railvervoer ook dat er aandacht blijft voor duurzame zero emissie treinen. Mijn vraag aan de gedeputeerde is hoeveel de brandstofbesparing bedraagt in euro’s en of er wellicht mogelijkheden zijn om de brandstofbesparingen in te zetten in een extra impuls aan de verdere ontwikkeling van zero emissie treinen.