Inbreng bij motie vreemd CDA Aerius


23 februari 2023


Het gebruik van het rekenmodel Aerius is geen bevoegdheid van de Provincie maar een Rijksbevoegdheid, zie artikel 2.1 van de Regeling Natuurbescherming. De motie lijkt mij dan ook een poging om goedkoop te scoren in verkiezingstijd? De boeren zijn daar overigens naar mijn mening niet mee geholpen.

Wat betreft het Aeriusmodel: Volgens een recent artikel in de Volkskrant, meet het RIVM op driehonderd plekken in natuurgebieden maandelijks de concentratie van stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. Op acht plaatsen (met een landelijke dekking) vinden die ammoniakmetingen elk uur plaats. Er zijn daarnaast twintig meetpunten die de stikstofneerslag op de grond registreren. Er zijn satelliet metingen met keihard bewijs dat de stikstofconcentratie (zowel ammoniak als stikstofoxiden) in de lucht boven Nederland een van de hoogste in Europa is.

De modellen die het RIVM gebruikt voor het berekenen van de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland worden jaarlijks geijkt met behulp van de meetresultaten. De metingen worden dus verwerkt in de rekenmodellen.

Los van de rekenmethodiek is het een keihard feit dat de huidige staat van de natuur bar slecht is en dat de landbouw de grootste uitstoot van ammoniak voor zijn rekening neemt. De feiten betrekken in de gebiedsprocessen moet sowieso, of Aerius nu wel of niet wordt toegepast. Ik ben benieuwd hoe de gedeputeerde dat ziet.

Interessant voor jou

Inbreng bij Holwerd aan Zee

Lees verder

Inbreng vorming coalitie

Lees verder