Inbreng bij motie vreemd Finan­cie­rings­ar­ran­gement


22 oktober 2020

Inbreng bij motie vreemd Financieringsarrangement voor jonge boeren.

Ik was met stomheid geslagen toen ik deze motie van Forum voor Democratie las. Een partij die bij hoog en bij laag ontkent dat er een stikstofprobleem bestaat. Er is wel degelijk een stikstofprobleem. En dat is voor een fors deel afkomstig van de veehouderij in de vorm van schadelijke ammoniakdepositie. En dan wil Forum voor Democratie de groep jonge boeren ook nog eens met extra geld verder helpen op hun door de overheid ten onrechte gedoogde, en later door de rechter bestempelde illegale weg. Ongelofelijk! Meer woorden wil ik er eigenlijk niet aan vuil maken. De Partij voor de Dieren stemt tegen deze motie.

Interessant voor jou

Inbreng bij Startnotitie Mobiliteitsprogramma

Lees verder

Inbreng bij Startnotitie Regionaal Waterprogramma

Lees verder