Inbreng bij motie vreemd Hobby­jacht


30 november 2017

Dank u wel voorzitter,

Voor mijn fractie is het belangrijk dat burgers gehoord worden. Wij zitten enkel hier voor hen. Die burgers hebben de moeite genomen om zich te organiseren in een burgerinitiatief. En zij vragen aandacht voor iets dat zij belangrijk vinden. Het minste dat wij kunnen doen, is hun verzoek tot het voeren van een debat in onze staten inwilligen. Daarvoor hoef je als fractie niet vóór of tegen de jacht op vrij bejaagbare soorten te zijn; daarvoor hoef je als fractie enkel een voorstander te zijn van een goed functionerend democratisch systeem.

U zegt wellicht: “maar wij gaan niet over die jacht”. In de praktijk gaan wij dat wel degelijk. Want wij kunnen het jachtrecht op onze eigen terreinen wel of niet verlenen, wij kunnen met TBO’s praten over de manier waarop zij dat wel of niet doen, we kunnen voorwaarden stellen bij het verlenen van subsidies, we kunnen in gesprek gaan met de FBE en we kunnen richting de landelijke overheid een standpunt innemen. Wij zijn het de burgers verplicht om niet te praten over wat we niet kunnen, maar juist over wat we wel kunnen. En als u dan alles wilt laten zoals het nu is, dan zou dat uw bijdrage aan dit debat kunnen zijn. Maar niet de mededeling dat wij niets zouden kunnen. Want dat kunnen we wel.

Dan over de jacht op deze vijf soorten zelf: de haas, het konijn, de fazant, de eend en de houtduif. Onze partij vindt het verwerpelijk dieren af te schieten. Zeker als het daarbij gaat om dieren waarbij daar geen noodzaak toe is. En dat er bij deze dieren geen noodzaak toe is, staat wat ons betreft wel vast. Meestal praten we hier over soorten als de gans of de vos, waarbij de wet tenminste nog enige onderbouwing vereist voordat de geweren worden gericht. Bij de jacht op vrij bejaagbare soorten is zelfs daar geen sprake van. Deze levende wezens lijken zo niet meer waard dan een kleiduif. Wij vinden dat een grove misstand en vinden dat wij als provincie onze verantwoordelijkheid, waar mogelijk, moeten nemen. De motie hebben we daarom mede ondertekend.