Inbreng bij motie vreemd Wind­tur­bi­nen­ormen


17 februari 2022

Windenergie is met zon een van de belangrijkste componenten van de duurzame energiemix. De Partij voor de Dieren is voor windenergie als duurzame energiebron met daarbij de aantekening dat bij de plaatsing van windmolens op land rekening gehouden moet worden met bewoners die in de buurt wonen, maar zeker ook met dieren en natuur. Dat dat niet altijd in de praktijk heeft plaatsgevonden is betreurenswaardig en verdient verbetering.

De motie van Statenlid Goudzwaard roept op om alle ontwikkelingen m.b.t. nieuwe windturbines stop te zetten. Dat betekent dat er dan bijvoorbeeld ook geen nieuwe dorpsmolens met draagvlak van inwoners kunnen komen of windmolens bij energieknooppunten die complementair zijn aan zon.

De PvdD benadrukt de urgentie van een snelle energietransitie -zeker ook na het meest recente IPCC rapport- en ziet daarvoor een hoofdrol voor zon en wind als meest beproefde onuitputtelijke energiebronnen.

Interessant voor jou

Inbreng bij hoofdfietsroutes

Lees verder

Inbreng beleidsnota Fiets

Lees verder