Inbreng bij motie vreemd Wolf


27 oktober 2022


VVD en CDA demoniseren de wolf. Dit dier staat aan de top van de voedselketen en heeft een grote positieve impact op het ecosysteem. Prooidieren mijden plekken waar ze wolven tegen kunnen komen met als resultaat dat in de omgeving van een wolvennest ruigte en bosverjonging kansen krijgen. Waar de wolf leeft groeit het bos, aldus een oud Oost Europees gezegde. Wolven spelen een sleutelrol in het ecosysteem zonder de aantallen prooidieren te reduceren.

Met de opstelling van de motie wakkeren VVD en CDA polarisatie aan. Maar de wolf is op grond van de Europese habitatrichtlijn strikt beschermd en zelfs het weren van de wolf in het vinden van zijn natuurlijke habitat is op grond van Europese verdragen verboden. Er is tot nu toe amper ingezet op preventieve maatregelen, zoals wolfwerende schrikdraadrasters, wolfproof ingerichte nachtverblijven en inzet van honden bv anatolische herders. Veehouders zijn toch echt zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun vee. Ook is inmiddels een subsidieregeling voor het treffen van preventieve maatregelen alsmede een wolvenconsulent die daarover kan adviseren. Wat belet de sector nog om daadwerkelijk aan preventie te gaan doen? En zou de jacht de wildstand niet decimeren, dan zou de wolf in het wild ook meer te eten hebben.

De motie is dus volstrekt irrelevant, want juridisch onhoudbaar, onzinnig en niet onderbouwd, waardoor deze niets bijdraagt aan het bereiken van een oplossing.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Nota van Uitgangspunten aanbesteding busconcessie 2024-2034

Lees verder

Inbreng bij Begroting 2023

Lees verder