Inbreng bij regiodeal natuur­in­clu­sieve landbouw


11 juli 2019

Dank u wel voorzitter,

U vraagt de Staten om 33.500 uit het budget transitie natuurinclusieve landbouw te halen om alsnog af te dekken wat u vooraf te weinig had gereserveerd omdat u er een afgerond bedrag van had gemaakt.

Wij vinden het niet juist om daarom dan maar dat bedrag alsnog uit het transitiefonds natuurinclusieve landbouw te halen. Dat totale bedrag is namelijk ook hard nodig voor de plannen die destijds waren gemaakt en hebben geleid tot het daarvoor bestemde budget.

Wij hebben daarom een amendement met de oproep om het extra bedrag van 33.500 alsnog te halen uit het budget waar ook de 3.300.000 vandaan kwam en anders uit de VAR.