Inbreng bij start­no­titie Minder beleid en regels


24 januari 2018

24 januari 2018

Dank u wel voorzitter,

Het College van GS wil minder beleid, minder regels. Maar hoe het College dat wil bereiken blijft nogal vaag, wat mijn fractie betreft.

Met beleid geef je aan waar je heen wilt, en met regels stuur je de weg daarheen. Een simpele manier om dat zo simpel mogelijk te houden is duidelijkheid.

Veel beleid wordt verpakt in weinig concrete taal, en dat is dan weer nodig omdat men zowel de kool als de geit wil sparen.

Enerzijds, anderzijds en we zien wel wat er van komt.

Als het College en deze Staten minder beleid, en dus minder regels willen, dan moeten er dus eerst scherpe keuzes worden gemaakt. Op alle vlakken waar de provincie iets te vertellen heeft.

En bij die keuzes hoort onvermijdelijk dat de belangen van betrokken partijen tegenover elkaar worden gezet en tegenover elkaar worden afgewogen. Daarbij hoort dat als de een voordeel heeft ten koste van de ander, degene die het voordeel incasseert opdraait voor de kosten van het nadeel van de ander.

Wel zo duidelijk, wel zo eerlijk.

Deze systematiek is altijd en op ieder terrein toe te passen.

Simpel, overzichtelijk, niet voor verschillende interpretaties vatbaar.

Om een en ander in goede banen te leiden, moet nog worden vastgesteld wat er gebeurt als men zich niet aan de regels houdt. En dat doe je weer door controle en handhaving met daaraan gekoppelde sancties.

Onlangs kregen we een brief over de Interbestuurlijke controle. Daar werd onze fractie niet vrolijk van. De rapportage over de WABO en de Ruimtelijke Ordening zijn bij veel gemeenten slecht in beeld. Hoe het staat met de controle en handhaving? Geen idee!

Ik sprak eerder over het maken van keuzes en als het gaat om beleid lijkt het centrale uitgangspunt van dit College te zijn: gij zult de gangbare steeds industrieler geworden agrarische sector geen strobreed in de weg leggen. Alleen wordt dat nooit hardop gezegd. Zeg dat eens wel hardop, dan weet iedereen waar ie aan toe is.

Het College noemt in haar brief over het beleid en de regels twee voorbeelden.

De muizenplaag en het herstel funderingen. Het ontgaat mijn fractie waarom deze voorbeelden worden aangehaald.

De muizenplaag was een duidelijk voorbeeld van door ondernemers zelf uitgelokt onheil. Onderzoek heeft aangetoond dat de manier van bedrijfsvoering de plaag als het ware uitlokte. Maar waar staat of stond in het beleid dat ondernemers die zich zelf in de problemen brengen, financieel door de provincie moeten worden geholpen?

Als het al beleid was, was het extra beleid, vrijwel zeker ingegeven door verkiezingen die er aan zaten te komen.

Het herstel van de funderingen. Dat is nou een geval van ontbrekend beleid. Op verzoek van boeren gaat het waterpeil omlaag, en over de voorspelbare schade voor burgers, anderen en de natuur is vooraf niet nagedacht. Hier wreekt zich dus het ontbreken van een heldere keuze en daarbij behorende regel: als de ene voordeel heeft ten koste van de andere, dan draait degene die het voordeel incasseert op voor de kosten van het nadeel van de ander.

Voorzitter, als we die regel nou eens zouden vastleggen, hebben we als het gaat om minder maar beter beleid, en minder maar betere regels een forse stap vooruit gezet.

Graag een reactie van het College.