Inbreng bij Stra­te­gisch Perso­neels­beleid - trein vs vliegen


24 september 2020

De Partij voor de Dieren kan zich er goed in vinden dat de provinciale organisatie zo flexibel mogelijk wil opereren in een werkveld waar de verschillende samenwerkingspartners een beroep doen op een variëteit aan vormen van samenwerking, zowel binnen de eigen provincie als daarbuiten. Mooi dat de provincie daarin een voorbeeld-organisatie wil zijn.

Die voorbeeld-organisatie kan wat de Partij voor de Dieren betreft ook nog verder gestalte krijgen, namelijk in een beleid dat vliegverkeer ontmoedigt ten gunste van de trein voor de eigen vertegenwoordigers van de provincie,

Gedeputeerde Hoogland noemde onlangs in een interview bij Omrop Fryslân de nadelige impact van vliegen op het milieu en de mogelijkheden van de Lelylijn om het vervoer van mensen duurzamer te maken. Hoewel de komst van de Lelylijn nog onzeker is en ver weg, kan de provincie in eigen huis wel al meer doen om zelf hierbij het goede voorbeeld te geven.

Bijvoorbeeld door bij dienstreizen binnen Europa in principe te kiezen voor de trein, wanneer dit goed mogelijk is.

Dienstreizen kunnen mogelijk ook vaker vervangen worden door digitale bijeenkomsten als alternatief. In Coronatijd is gebleken dat digitaal vergaderen heel effectief kan zijn en bovendien in dit geval ook nog eens veel reistijd en verblijfskosten bespaart.

Een ontmoedigingsbeleid voor vliegverkeer past uitstekend binnen het streven van de provincie om voor 2025 een energie-neutrale organisatie te zijn. Op dit moment ontbreekt binnen de organisatie zo’n ontmoedigingsbeleid van vliegverkeer ten gunste van de trein.

Wij dienen daarom een motie in en verzoeken GS:

  • het huidige beleid zo aan te passen dat het vliegtuig als standaardvervoersmiddel voor dienstreizen tot 1000 km wordt ontmoedigd wanneer er een goed alternatief beschikbaar is voor reizen met de trein,
  • En daarbij concrete afspraken vast te leggen over de vervoersmiddelkeuze bij dienstreizen in het Provinciaal Reisbesluit.

De Partij voor de Dieren kan verder instemmen met de nadere gedegen uitwerking van het strategisch personeelsbeleid en strategische bedrijfsvoering.

Interessant voor jou

Inbreng bij Startnotitie beleidsnota beheer en schadebestrijding

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd extern salderen

Lees verder