Inbreng bij Subsi­die­re­geling IMF en ontmoe­tings­plekken


28 november 2019

“Geef elke stad of dorp een lap grond voor voedselproductie”, zo konden wij afgelopen maandag als kop lezen in de Leeuwarder Courant. Dit voorstel van de Friese Burgertop, die het afgelopen weekend bijeen was, wordt binnenkort ingediend in onze Staten.

Dit voorstel is een mooi voorbeeld van hoe mensen in deze steeds meer op “druk, druk, druk”- en op “groei, groei, groei”- gerichte samenleving een hele andere kant uit willen bewegen.

Dorpstuinen als nieuwe ontmoetingsplekken waar ook nog eens samen aan en in gewerkt kan worden met als resultaat onbespoten groenten en fruit.

Ik zie er nu al naar uit om dit voorstel te gaan bespreken in deze Staten.

Tot die tijd kan de Partij voor de Dieren, die naast het welzijn van dieren en al wat leeft ook het welzijn van mensen warm koestert, prima uit de voeten met het voorstel dat nu voorligt over het Iepen Mienskips Fûns en de ontmoetingsmogelijkheden in elke wijk en in elk dorp binnen datzelfde fonds.

Dus ja, scenario 1, met de daarbij behorende begrotingswijziging.