Inbreng bij Tran­si­tieplan OV


24 juni 2021

Het zoveel mogelijk op peil houden van het voorzieningenniveau en het terugwinnen van reizigers in het openbaar vervoer zijn de belangrijkste doelstellingen gedurende de looptijd van de overbruggingsconcessie (tot en met 2024). Daar kunnen wij wel achter staan. Nood breekt nu eenmaal wet. Binnen het huidige voorstel worden geen kostenverhogende maatregelen doorgevoerd zoals het aanschaffen van zero emissie bussen.

De doelstelling, zoals verwoord in de Nota van Uitgangspunten minste 70% emissievrij in 2025 en in 2030 volledig emissievrij. De netcapaciteit in Fryslân is een beperkende factor in de ZE-transitie. Naast een overbruggingsperiode is inmiddels duidelijk dat de netcapaciteit in en rondom Leeuwarden onvoldoende is. Netwerkverzwaring neemt meerdere jaren in beslag en is voor de start van de overbruggingsconcessie onvoldoende gerealiseerd. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de ambitie van Zero Emissie in 2030 overeind blijft. Mijn vraag aan de gedeputeerde is onder welke voorwaarden en op welke termijn zij inschat dat er realistische mogelijkheden zijn om weer ruimte te maken voor de doorontwikkeling van de plannen en doelen voor Zero Emissie.

Voorzitter, de primaire doelstelling van de overbruggingsconcessie is het in stand houden van het openbaar busvervoer in Fryslân voor de periode 2023 en 2024.

Arriva is gedurende de overbruggingsconcessie opbrengstverantwoordelijk. Indien de financiële resultaten mee mochten vallen, wat we natuurlijk allemaal hopen dan bepleiten wij dat deze meevallers als eerste worden ingezet voor meer Openbaar Vervoer aanbod. Om die reden dient de Partij voor de Dieren de motie van groen Links met de titel “Meer busvervoer bij meevallende resultaten” mee in.

Tot zover mijn inbreng voorzitter, dank u

Interessant voor jou

Inbreng bij beleidsbrief sport

Lees verder

Inbreng bij kadernota

Lees verder