Inbreng gast­vrij­heid­s­eco­nomie


18 december 2019

Dank u wel, voorzitter.

De Partij voor de Dieren juicht de gastvrijheidseconomie toe. Het is op veel plekken in onze provincie prachtig. En wij zijn blij dat te delen met anderen en om hiervoor onze eigen natuurgebieden te versterken. Mits de dagrecreatie en het toerisme niet afdoen aan de natuurwaarden en er voldoende rust overblijft voor het wild.

We missen daarom nog wel iets in dit voorstel.

Onze leefomgeving mooi en schoon houden gaat helaas niet vanzelf. Zonder goed toezicht hebben we steeds meer te maken met bijvoorbeeld afvaldumping en loslopende honden op plekken waar dat beslist niet mag. Zonder controle en handhaving moedigt dat nog meer onwenselijk gedrag aan, vormt een bedreiging voor onze toch al kwetsbaar geworden natuurwaarden en dit alles zorgt dan zeker niet voor een prettige leefomgeving of voor een gastvrij onthaal voor dagrecreatie en toerisme.

Wij begrijpen dat het aantal boa’s dramatisch laag is en de pakkans van dumping en anderszins overtredingen gering. Toch ligt hier wel een taak.

Kan de gedeputeerde aangeven hoe de controle en handhaving versterkt kan en zal worden?