Inbreng inter­pel­la­tie­debat Openbaar Vervoer


28 mei 2022

De PvdD ziet nadrukkelijk het belang in van een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk, dat betaalbaar, comfortabel en toegankelijk is. Dat is nodig voor het klimaat en voor het leefbaar houden van onze steden en dorpen.

Voor de periode van de overbruggingsconcessie is de keuze ofwel fors geld bijleggen ofwel de dienstverlening fors afschalen. Beide scenario’s schetsen een zwart toekomstperspectief. Als er gekozen wordt voor het bijplussen van geld, zal het benodigde extra budget moeten worden gevonden bij van andere beleidsvelden. Ook bij andere beleidsvelden, zoals Kunst en Cultuur wordt de noodklok geluid, waar het gaat om de beschikbaarheid van financiële middelen.

Wat naar de mening van de PvdD allereerst nodig is , is een heldere en transparante toekomstvisie voor een langere termijn. Een toekomstvisie moet er naar mijn mening sowieso komen wanneer er een nieuwe concessieperiode aan de orde is. Gezien de urgentie en de financiële impact lijkt het mij evident om niet te wachten met het opstellen van deze visie. Wij steunen dan ook de motie van de SP om nog dit jaar een toekomstvisie openbaar vervoer aan de Staten voor te leggen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat openbaar vervoer, net als bijvoorbeeld de Zorg en de Energiesector, een basisvoorziening is waarvan de uitvoering voor 100% een overheidstaak is. Om die reden zijn wij er net als de SP voorstander van om de uitvoering van het openbaar vervoer weer onder overheidsverantwoordelijkheid te brengen. Een onderzoek naar deze optie dient dan ook wat ons betrefteen plek te krijgen in de genoemde toekomstvisie. De motie van de SP “Eigen OV Bedrijf” dienen wij dan ook mee in.

Hier wil ik het bij laten, voorzitter

Interessant voor jou

Inbreng Uitvoeringsprogramma Stikstof

Lees verder

Inbreng bij het Regionaal Waterprogramma (RWP)

Lees verder