Inbreng transitie openbaar vervoer


20 januari 2021

Voorzitter, De fractie van de Partij voor de Dieren begrijpt de noodzaak van een noodconcessie en grotere flexibiliteit in de dienstregeling als gevolg van de coronacrisis. Wij kunnen daar dan ook in meegaan. Wel benadrukken wij dat openbaar vervoer, ook in coronatijd, zo milieuvriendelijk, toegankelijk en betaalbaar mogelijk moet zijn.

Voor de langere termijn moeten we toe naar een openbaar vervoer dat zowel op korte als op lange afstand alternatieven biedt voor transportmiddelen als de auto en het vliegtuig. De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer zien wij, naast duurzaamheid en toekomstbestendigheid, als prioritair. In dit perspectief past het amendement van de Partij van de Arbeid volledig. Wij dienen dan ook dit amendement graag mee in. Een kwalitatief goed ov dient wat ons betreft niet op voorhand om financiƫle redenen te worden uitgekleed. En ook mag de coronacrisis wat ons betreft niet de deur openen naar een blijvende verschraling van ons ov.

Zoals in de commissievergadering ook aan de orde is geweest, is communicatie over en monitoring van dienstregelingswijzigingen van groot belang. Wij vragen de gedeputeerde dan ook te bevorderen dat er een adequate monitoring wordt uitgevoerd en PS daarover te informeren wanneer daartoe aanleiding is.

Tot slot voorzitter, zijn wij blij met de toezegging van gedeputeerde Fokkens in de commissievergadering dat de bestaande duurzaamheidsdoelstellingen overeind blijven.

Voorzitter, ik eindig met waar ik begon. Wij zijn akkoord met het voorstel van het College.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij motie vreemd - De Skries op 1

Lees verder

Inbreng bij Oeverbeheer Vaarwegen

Lees verder