Inbreng bij motie vreemd - De Skries op 1


20 januari 2021

Deze motie is de volgende editie in de steeds terugkerende riedel van CDA en VVD de schuld bij de predatoren te leggen als het gaat om de afnemende populatie van de weidevogels. Geen woord in de motie over de werkelijke oorzaak van deze tragedie. De grootste veroorzaker van de teloorgang van de leefomgeving van de grutto, andere weidevogels, insecten en bodemdieren zijn niet de predatoren, maar de grootschalige industriële landbouw. CDA en VVD zijn al jaren, ook landelijk, onderdeel van de regerende Coalitie. Mede door hun eenzijdige landbouwbeleid is het in de loop der tijd erger geworden wat betreft de biodiversiteit op het platteland.

Niet alleen op de uitgestrekte raaigrasvlakten is het een dooie boel, maar ook daaronder. Onder de raaigrasvlakten vindt er door drijfmestinjecties en landbouwgif een slachting plaats onder de bodemdieren. Door de insectensterfte is er onvoldoende voedsel voor de vogels. Daarnaast zorgt het maaibeleid van veel boeren voor een slachting onder de jonge vogels en tenslotte zijn er voor te weinig overlevende kuikens weinig schuilmogelijkheden voor, jawel, de predatoren.

Het afschieten van predatoren is symptoombestrijding en zal de Skries en andere diersoorten niet helpen tegen uitsterven. Jantien de Boer heeft dit proces enige tijd terug in haar column in de LC treffend getypeerd als “Arme dieren, arme wij”. Bij deze typering sluit ik mij graag aan.

Daarnaast roept de motie op om provinciaal natuurbeheer zoveel mogelijk voort te zetten als weidevogelbeheer. Doet de rest van de natuur en de doelen die daarbij horen er niet meer toe? En is deze motie een opmaat om van heel Fryslân agrarisch gebied te maken met dikke subsidies voor weidevogelbeheer ?

Voorzitter, tot slot ben ik benieuwd hoe de Partij van de Arbeid en de FNP deze motie binnen hun visie op landbouwbeleid en natuurbeleid kunnen rechtvaardigen en verantwoorden. Graag zou ik van deze partijen hun reactie horen.

Interessant voor jou

Inbreng bij D66 initiatiefvoorstel dorpsmolens

Lees verder

Inbreng transitie openbaar vervoer

Lees verder