Inbreng verkeers­vei­ligheid en aanrij­dingen dieren


29 juni 2016

Dank u wel voorzitter,

In de laatste Commissievergadering hebben wij aandacht gevraagd voor de dieren in het verkeer. Deze komen nogal eens hardhandig in aanraking met andere weggebruikers. Wij hebben geen schadecijfers over Fryslân, maar in Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro schade door ongevallen met overstekend wild.

In Fryslân waren er volgens de Fauna Beheer Eenheid vorig jaar 440 aanrijdingen met reeën. De gemiddelde schade bij een ongeval met overstekend wild bedraagt ongeveer 2500 euro. Als we die cijfers als uitgangspunt nemen bedraagt de schade van overstekend wild in Fryslân ruim 1 miljoen euro. En dan is er natuurlijk nog het leed dat aan de dieren wordt toegebracht. En aan de automobilist, want het zal je maar gebeuren!

Ongevallen zijn er natuurlijk niet alleen met reeën, maar ook met otters en overstekende eenden met hun kroost. Wanneer wij met zijn allen in het broedseizoen wat langzamer zouden rijden, zou dat heel wat dierenlevens schelen.

Het doet ons deugd dat het college in een aanvullende brief over de verkeersveiligheid na de commissievergadering een paragraaf heeft toegevoegd rond het thema verkeersveiligheid als gevolg van ongevallen met dieren. Hier blijkt dan dat het college wel al hier en daar maatregelen heeft genomen, zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden op plekken waar otters regelmatig oversteken. In de buurt van Giekerk staat zo'n bord. Ik kom daar weleens langs en dan minder ik vaart. Maar ik word meestal meteen ingehaald door een ongeduldige achterligger. Nog bij dat bord. Dus in plaats van langzamer wordt er juist harder gereden. Misschien is het verstandig om bij deze otterborden ook aan te geven dat er een snelheidsbeperking geldt.

Mijn fractie denkt dat het plaatsen van borden om te waarschuwen voor overstekend wild niet voldoende is. Wij zouden graag zien dat het college een stap verder gaat. Uit onderzoek blijkt dat zogenoemde wildwaarschuwingssystemen het aantal aanrijdingen met dieren fors vermindert. In de provincie Overijssel wordt voor wat groter wild, zoals reeën op drie plekken gewerkt met een dergelijk systeem.

Dit systeem waarschuwt de automobilist dat er een ree of ander wild op het punt staat om over te steken en er gaat een bord knipperen met een maximumsnelheid, zodat de weggebruiker zijn snelheid kan aanpassen. Wij zouden graag zien dat het college nagaat waar in de provincie meer dan gemiddelde ongelukken met reeën voorkomen. Wij zouden ook graag zien dat het college bekijkt of op deze plekken wildwaarschuwingssystemen zouden kunnen worden aangebracht.

Wij dienen hierover een motie in.

Mijn tweede punt, meneer de voorzitter, met betrekking tot de verkeersveiligheid gaat over aanpassingen aan wegen om de veiligheid van fietsers te verhogen.Wij zouden graag zien dat bij het ontwerp van een dergelijk plan meegenomen wordt in hoeverre in de bermen rondom deze plek bloem- en kruidenrijk gras kan worden ingezaaid. Het lijkt ons een nuttige aanvulling op de motie die vorige week is aangenomen over de bermen van de provinciale wegen.