Inbreng bij motie vreemd PVV Wolf


25 januari 2021

De wolf is een beschermde diersoort en is onderdeel van de natuur. Ook de natuur heeft recht op een plek op deze wereld. Dat principe geldt ook voor Fryslân. Niet heel Fryslân behoort enkel de mens toe.

Dit kan inhouden dat de mens zich soms zal moeten aanpassen, maar de notie dat de wereld enkel van de mens is en tot in den treure kan worden uitgebuit voor economisch gewin, leeft helaas bij te veel mensen.

Om deze casus in het juiste perspectief te zetten: meten is weten, zoals ik vandaag eerder heb gehoord. Honden bijten ieder jaar duizenden schapen dood. Schattingen lopen uiteen van 4000 tot wel 13000. In 2018 kwam de wolf tot een aantal van 134.

Wat mij betreft is al het gekrakeel over de komst van de wolf goedkope verkiezingsretoriek. Zoals GS al eerder heeft aangegeven is bejaging op grond van de Wet Natuurbescherming geen optie. We zullen de wolf dus een plek moeten geven in ons ecosysteem. En ons daaraan moeten aanpassen. Elders in Europa is de aanwezigheid van wolven in relatie tot schaapskuddes geen probleem. In Zuid-Europese regio’s worden met succes honden ingezet voor de bewaking van de kuddes. Dat kan hier ook als alternatief of in combinatie met afrasteringen en roosters of iets dergelijks.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng bij beleidsnota Economie

Lees verder

Inbreng bij Startnotitie uitvoeringsprogramma Friese aanpak stikstof

Lees verder