Toelichting motie steri­li­satie verwil­derde katten


26 oktober 2016

Dank u wel, voorzitter,

Uit onderzoek van de Raad voor Dieraangelegenheden blijkt dat het vangen en neutraliseren van katten effectief kan zijn bij de aanpak van populaties verwilderde katten.

In Fryslân doen we daar echter als provincie nog niets mee.

Gelukkig pakken vrijwilligers dit al wel op.

Vorig jaar zijn er in Fryslân door jagers 13 katten dood geschoten.

Maar over de eerste twee maanden van dit jaar zijn er door vrijwilligers ruim honderd verwilderde katten gevangen en geneutraliseerd. Dat wil zeggen gesteriliseerd of gecastreerd.

Het blijkt zelfs dat in een aantal gevallen verwilderde katten zelfs weer in een gezin konden worden geplaatst.

En de katten die weer worden teruggeplaatst in het wild richten minder schade aan, eten minder, mauwen minder, plassen minder en vechten minder.

Maar ze zorgen er wel voor dat ongeneutraliseerde dieren zich niet in dat territorium vestigen.

Kort gezegd: het dier is beter af, de omgeving ondervindt minder schade en de mens ervaart minder overlast.

Voorzitter, wij roepen het college op om in elk geval eens in gezamenlijk overleg te gaan met Dierenbescherming, afdeling Fryslân, Kat in Nood en een van de kattenpensions die eerder ook vangacties deed.

Het gaat met deze motie dus louter om een nader gesprek met genoemde organisaties om van hun ervaringen met vangacties te horen en wat de mogelijkheden zijn om het vangen en neutraliseren van katten in deze provincie met hun medewerking verder uit te breiden.

En in dit gesprek tevens mee te nemen hoe zij vanuit hun lange ervaring in de praktijk van kattenopvang denken dat voorlichting aan de inwoners van Fryslân het beste gestalte zou kunnen krijgen.Van hen uit in samenwerking met de Friese overheden.

En hiervan verslag te doen aan de Staten. Graag uw reactie op dit voorstel

Want, op de keper beschouwd, problemen moet je bij de bron aanpakken. En de bron ligt bij de mensen, die op een gegeven moment hun kat dumpen. Er zijn allerlei maatregelen te bedenken die in dat overleg kunnen worden besproken. Want zij hebben heel veel deskundigheid opgebouwd.

De bijbehorende motie is hier te vinden.