Aanpassen wind­molens aan nieuwe WHO-richt­lijnen


18 juli 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 18 juli 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De WHO binnen afzienbare tijd met richtlijnen gaat komen over wat een veilige bufferzone is voor wonen in de buurt van molens – in relatie tot de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan onder andere infrasoon geluid,

overwegende dat

  • Het zeer waarschijnlijk is dat een behoorlijk aantal woningen straks in deze bufferzone komen te liggen,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten met de initiatiefnemers van Nij Hiddum Houw schriftelijk vastleggen dat zij zich verplichten om de windmolens aan te passen conform de nieuwe richtlijnen van de WHO, of deze te ontmantelen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener:

PvdD - Rinie van der Zanden

Lees de bijbehorende inbreng hier na.


Status

Ingediend

Voor

PvdA, D66, 50Plus, PVV

Tegen

CDA, CU, SP, VVD

Lees onze andere moties

motie nader onderzoek windpark Nij Hiddum-Houw

Lees verder

Natuur als structurele post in de begroting

Lees verder