Motie alter­na­tieve maat­re­gelen voor verwil­derde katten in plaats van afschot


26 mei 2021

De Staten,

Constaterende dat;

  • In de andere 11 provincies de jacht op katten verboden is en gebruik gemaakt wordt van een diervriendelijk alternatief. Hiermee is Fryslân de enige provincie waar nog op katten wordt geschoten;
  • Veel katteneigenaren hun kat kwijt zijn en niet weten wat er met het dier gebeurd is (in Zuid-Holland bleek dat bij 35% van de katten die verwilderd leken, ze wel een chip hadden en daarmee ook een eigenaar);

Verder constaterend dat;

  • Ook de Provincie Fryslân bij faunabeheer allereerst gebruik wil maken van alternatieve methoden;
  • Er bewezen en diervriendelijke alternatieven[1] zijn;
  • Deze alternatieve methoden bij de jacht op katten op dit moment niet ingezet worden;

En overwegende dat:

  • De maatschappelijke weerstand tegen het afschieten van (verwilderde) katten groot is;
  • Een brede aanpak van de problematiek van verwilderde katten gewenst is;

Spreken uit:

• Te willen stoppen met het doden van katten in Fryslân en te kiezen voor de beschikbare diervriendelijke alternatieven


En gaan over tot de orde van de dag.

[1] Uit: Werkzaamheden projectplan TNRC zwerfkatten provincie Utrecht: p. 3 “Definitie TNRC: Katten worden diervriendelijk gevangen, gecastreerd en vervolgens herplaatst. Katten die een chip blijken te hebben gaan terug naar hun eigenaar. Het per ongeluk schieten van huiskatten wordt daarmee voorkomen”.en (p.10): “TNRC is overigens niet hetzelfde als de door de Dierenbescherming gehanteerde TNR (zie standpunt Dierenbescherming zwerfkatten). Stichting Zwerfkatten Nederland vangt wèl de zwerfkatten uit de beschermde natuurgebieden weg. Op basis hiervan werken we samen met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO e.a. natuurbeheerders, ook al verschillen onze motivaties, onder de streep zijn wij het eens: geen verwilderde zwerfkatten in de beschermde natuurgebieden.”


Status

Verworpen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, Statenlid van Swol

Tegen

VVD, CU, CDA, PVV, FNP

Lees onze andere moties

Motie onderzoek naar structurele budgetten voor landschap en landschapsherstel

Lees verder

Motie heldere kaders

Lees verder