Amendement circulaire economie - afwijken van thema’s bij hoge uitzondering

Toelichting op het amendement:

De provincie koopt jaarlijks voor  minstens 100 miljoen euro aan goederen en diensten in. Hiermee heeft  de provincie een uitstekend strategisch instrument in handen om gewenste maatschappelijke effecten te stimuleren. Gezien het belang van de gekozen thema’s, is het belangrijk dat de provincie zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn binnen de ruimte van de wet. Gemotiveerd afwijken van maatschappelijke thema’s moet daarom bij hoge uitzondering zijn.

 

Schrappen uit tekst besluit:

- GS toe te staan om ten aanzien van de concrete uitvoeringsbepalingen van de maatschappelijke thema’s - indien nodig -  gemotiveerd af te wijken, mits dit binnen de grenzen blijft van de aanbestedingswet (AW2012).

 

GS toe te staan om ten aanzien van de concrete uitvoeringsbepalingen van de maatschappelijke thema’s - indien nodig en alleen bij hoge uitzondering-  gemotiveerd af te wijken, mits dit binnen de grenzen blijft van de aanbestedingswet (AW2012).

 

Status: afgewezen
Voor:
Tegen: