Amen­dement geen afschot een halfuur voor zons­opgang


24 januari 2018

Toelichting op het amendement:

Een uur of een half uur voor zonsopgang beginnen ganzen in grote aantallen hun slaapplaatsen te verlaten. Omdat het dan nog schemerig is, kan een jager niet goed zien waar hij of zij op schiet. Rond die tijd zie je vooral schaduwen. Tussen de ganzen die geschoten mogen worden uit een oogpunt van schadebeheersing vliegen ook beschermde exemplaren, zoals de jonge rietgans of nog erger, een jonge dwerggans, die beslist niet geschoten mogen worden. Het is volgens deskundigen zelfs bij daglicht al nagenoeg onmogelijk om zonder verrekijker in een vlucht ganzen de verschillende soorten te onderscheiden, laat staan als het nog schemerig is. Afschot voor zonsopgang is daarom niet verantwoord.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Besluit

Toevoegen aan besluit:

5. Bij het vorenstaande geen afschot voor zonsopgang toe te staan.


Status

Voor

Tegen