Amen­dement geen kogel­geweer


24 januari 2018

Toelichting op het amendement:

De overweging om kogels toe te staan is dat een gans op grotere afstand dodelijk kan worden geraakt. Maar als zijn kogel mist, kan dat voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Een kogel die mist stopt niet. Het gebruik van kogels bij de ganzenbestrijding is nooit toegestaan, juist vanwege die gevaren die daarbij kunnen ontstaan. Aan die omstandigheden is niets veranderd en dus moet het gebruik van kogels worden afgewezen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Toevoegen aan besluit:

5. Bij het vorenstaande geen gebruik van het kogelgeweer toe te staan.


Status

Voor

Tegen