Amen­dement geen viskwe­ke­rijen


24 juni 2021

Toelichting op het amendement:

Aquacultuur is het kweken van waterplanten en –dieren. Dit amendement heeft de bedoeling om aquaculturen, in ieder geval waar het gaat om viskwekerijen, niet met geld van het Waddenfonds te financieren. Viskwekerijen is een nieuwe vorm van industriële dierproductie. Viskwekerijen lossen het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van in het wild gevangen vis. Eerde concludeerden wetenschappers van Oxford Universiteit – in het grootste onderzoek naar de impact van ons voedsel op milieu (voedselvoetafdruk) – dat ook de viskwekerij een verrassend vervuilende sector is.[1] Het dierenwelzijn in Nederlandse viskwekerijen is onacceptabel laag, aldus onderzoek van Compassion in World Farming.[2] Vissen zijn niet in staat hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals rusten, foerageren en schuilen, omdat ze in zeer hoge aantallen worden gehouden in kale bassins, die drastisch afwijken van hun natuurlijke leefomgeving. In 2018 concludeerde de Raad voor Dieraangelegenheden – dé adviesraad voor het Rijk op het gebied van dierenwelzijn – dat er veel meer aandacht moet komen voor dierenwelzijn en dat dat tot nu toe nauwelijks gebeurt.[3]


Schrappen uit tekst besluit:

Het concept Uitvoeringskader 2021-2027 vast te stellen;


Geschrapte tekst vervangen door:

Het concept Uitvoeringskader 2021-2027 vast te stellen, met de volgende wijzigingen:

Het 6e punt onder thema Duurzame Waddenhavens op p.15: Verduurzaming logistieke en industriële processen/ industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen, (rest)stromen nuttig toepassen);

te vervangen door de tekst: Verduurzaming logistieke en industriële processen/ industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen (niet zijnde viskwekerijen), (rest)stromen nuttig toepassen)

Het 4e punt onder thema Duurzame Visserij op p.15: Bevorderen van aquaculturen op land in kustzone met het oogmerk de ecologische druk in de Waddenzee te verminderen en/of de ecologische omstandigheden te verbeteren

  Te vervangen door de tekst: Bevorderen van aquaculturen (niet zijnde viskwekerijen) op land in kustzone met het oogmerk de ecologische druk in de Waddenzee te verminderen en/of de ecologische omstandigheden te verbeteren.

  Indiener(s): PvdD, Menno Brouwer

  [1] https://www.theguardian.com/en...

  [2] https://www.ciwf.nl/media/7445...

  [3] https://www.rda.nl/publicaties...


  Status

  Verworpen

  Voor

  50Plus, SP

  Tegen

  Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie einddoel Waddenfonds

  Lees verder

  Amendement win-win voor ecologie en economie

  Lees verder