Amen­dement MER wind­energie Nij Hiddum-Houw


26 oktober 2016

Toelichting op het amendement:

In de startnotitie is op p. 14, vooruitlopend op de NRD, een opsomming opgenomen van een aantal zaken die in het MER beschreven zullen moeten zijn. In deze opsomming wordt natuur niet genoemd.

Toevoegen aan besluit:

Bij punt 1: "met dien verstande dat op p. 14 van de startnotitie bij de opsomming wordt opnomen: effecten op natuur en ecologie."


Status

Voor

Tegen