Amen­dement niet afvoeren toezegging 2314 biomassa


1 april 2021

Toelichting op het amendement:

Tijdens de behandeling van de RES op 17-06-2020 heeft gedeputeerde Poepjes toegezegd schriftelijk antwoord te geven op een vraag van Rinie van der Zanden. In haar bijdrage zei Rinie:

De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat bij de totstandkoming van de RES 1.0 duidelijke duurzaamheidscriteria voor biomassa worden gecommuniceerd aan alle stakeholders en ook de nadelen van biomassa uit hout(stook). Kunt u toezeggen te onderzoeken hoe bij de uitvoering van de RES 1.0 voorkomen kan worden dat in verschillende sectoren onbedoelde stimulansen ontstaan voor biomassa-inzet die niet aan de duurzaamheidscriteria voldoet?

  GS heeft onvoldoende antwoord gegeven op deze vraag. Daarom dienen wij een amendement in om deze toezegging niet af te voeren.

  Schrappen uit tekst besluit:

  de yn de list neamde moasjes en tasizzings as ôfdien te beskôgjen,

  Geschrapte tekst vervangen door:

  de yn de list neamde moasjes en tasizzings as ôfdien te beskôgjen, met uitzondering van toezegging 2314  Partij voor de Dieren, Menno Brouwer  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CDA

  Tegen

  PVV, Statenlid van Swol

  Lees onze andere moties

  Motie Randvoorwaarden Monitoring

  Lees verder

  Motie onderzoek naar structurele budgetten voor landschap en landschapsherstel

  Lees verder