Amen­dement omge­vings­visie Fryslân voor ons allemaal


26 september 2019

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering

25 september 2019

Agendapunt

08. ontwerp omgevingsvisie

Korte titel amendement

Fryslân voor ons allemaal

Toelichting op het amendement:

In de Samenvatting ( pag 4) en in de Introductie ( pag 12) van de ontwerp omgevingsvisie staat: “Fryslân is van alle mensen die er wonen, werken of te gast zijn.”

Naast bijna 650.000 mensen wonen er in onze provincie nog veel meer dieren, waaronder alleen al meer dan 5 miljoen landbouwhuisdieren. Ook in het bestuursakkoord staat dat we als provincie veel keuzes maken die belangrijke gevolgen hebben voor dieren. Daarom mogen zij niet onvermeld blijven. Het beleid dat met de omgevingsvisie wordt vastgesteld, heeft immers ook op hen invloed, ook al hebben zij geen stem en kunnen zij niet meepraten.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

  • De Ûntwerp-omjouwingsfisy fêst te stellen en DS te freegjen dy foar ynspraak op besjen te lizzen, tegearre mei de planMER en Passende Beoardieling.

Geschrapte tekst vervangen door:

  • De ontwerp-omgevingsvisie, met daarin de volgende wijzigingen, vast te stellen en GS te vragen die voor inspraak ter inzage te leggen, samen met de planMER en passende beoordeling.

In de tekst van de omgevingsvisie de zinsnede “Fryslân is van alle mensen die er wonen, werken of te gast zijn” op p. 4 en p. 12 aan te passen in “Fryslân is van alle mensen, die er wonen, werken of te gast zijn en van al wat er leeft aan dieren.”.

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, 50Plus, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie vreemd hoogspanningsstation niet bij Hiddum Houw

Lees verder

Amendement omgevingsvisie levend Fries erfgoed

Lees verder